info@prenajombezstarosti.sk

NÁJOMNÉ ZMLUVY

Potrebujete vypracovať nájomnú zmluvu?

Alebo máte už vypracovanú, ale nie ste si istý, či je podľa aktuálnych zákonov a či vás dostatočne chráni pri prípadných sporoch?

Aké máte práva pri neplatičoch, pri ničení majetku a pod?

Kedy a ako môžete nájomníkov deložovať? Ak chcete, aby nájomná zmluva chránila vás, nechajte to na nás.