info@prenajombezstarosti.sk

PRAVIDELNÁ KONTROLA NEHNUTEĽNOSTI

Jedinou možnou cestou k zhodnoteniu a udržateľnosti hodnoty

nehnuteľnosti je poriadna a profesionálna starostlivosť o technický stav nehnuteľnosti.

Prenechajte to na nás a my to vyriešime k vašej spokojnosti. Pravidelná kontrola stavu nehnuteľnosti a včasné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov zabezpečí,
aby boli prípadné nedostatky včas odhalené a odstránené