info@prenajombezstarosti.sk

SPROSTREDKOVANIE A ZABEZPEČENIE ÚDRŽBY, OPRÁV A REVÍZIÍ.

(PLYN, ELEKTRIKA, VODNÉ/STOČNÉ)

 

Prevod zmlúv médií na nájomníka ušetrí majiteľovi

starosť s rozúčtovaním nákladov a zamedzí prípadným vysokým nedoplatkom v prípade neplatenie týchto služieb nájomníkom alebo pri abnormálnej spotrebe.