info@prenajombezstarosti.sk

PREBERANIE BYTU PRED A PO NÁJME

PREBERANIE BYTU PRED A PO NÁJME

Predávaný byt, prípadne nebytový priestor je vždy uprataný a pripravený k prenájmu.

Spolu s nájomnou zmluvou podpisuje nájomca i predávajúci protokol, v ktorom je okrem stavu meračov zapísané i jednotlivé vybavenie bytu.