info@prenajombezstarosti.sk

KONZULTÁCIA K URČENIU VÝŠKY NÁJMU ZA NEHNUTEĽNOSŤ

S odbornou pomocou Vám dokážeme pomerne presne určiť cenu,
za ktorú môžete nehnuteľnosť prenajať.