info@prenajombezstarosti.sk

Ako funguje naša starostlivosť,

Ako funguje naša starostlivosť o prenájom:

 • určenie ceny prenájmu, príprava nehnuteľnosti, napísanie zaujímavého inzerátu – profesionálny text, fotky, video a 3D prehliadka
 • komunikácia s potenciálnymi nájomcami – preverenie nájomcu v dostupných registroch a internej databáze, obhliadky, výber vhodného nájomcu
 • podpis zmluvy o prenájme, prepis energií, preberací protokol, povinnosti nájomcov a správne poistenie
 • mesačná kontrola platenia nájmu a riešenie prípadných nedoplatkov
 • pravidelná kontrola nehnuteľnosti
 • kľúčový servis, právny servis, zastupovanie na domových schôdzach, sledovanie a zabezpečenie revízií, údržby a opráv
 • príprava účtovných podkladov a vypracovanie optimálneho daňového priznania
 • spracovanie ročného reportu potrebných prác, opráv a revízií na nasledujúci rok
 • Poďme si napísať viac informácií:
 • určenie ceny prenájmu, príprava nehnuteľnosti, napísanie zaujímavého inzerátu – profesionálny text, fotky, video a 3D virtuálna prehliadka:
 • na výšku ceny prenájmu mą vplyv viacero faktorov ako je lokalita, dispozícia a zariadenie nehnuteľnosti, služby spojené s užívaním bytu, stav a vybavenie budovy. Na základe týchto informácií a porovnania rovnakých nehnuteľností v okolí Vám vieme presne určiť, akú výšku nájmu je vhodné nastaviť tak, aby ste nehnuteľnosť neprenajímali pod cenu, ale zároveň nebola cena prílíš vysoká
 • danú nehnuteľnosť vám pomôžeme pripraviť pre nájomcov, t.z. poupratať, vymaľovať a skontrolovať zariadenie, aby všetko fungovalo ako má
 • napíšeme inzerát, ktorý zaujme a spolu s profesionálnymi fotkami, videom a 3D prezentáciou oslovíme potenciálnych záujemcov na webových portáloch a sociálnych sieťach
 • Pripravíme komplexný marketing pre vašu nehnuteľnosť a jeho správnym cielením garantujeme obsadenosť vašej nehnuteľnosti. Ak danú nehnuteľnosť neobsadíme, neplatíte nám žiadny mesačný poplatok za správu nehnuteľností.
 • komunikácia s potenciálnymi nájomcami – preverenie nájomcu nie len v dostupných registroch, ale aj v internej databáze, obhliadky, výber vhodného nájomcu
 • komunikujeme s potenciálnymi nájomníkmi a poskytujeme ďalšie informácie, o ktoré majú záujem
 • posielame im dotazník pre nájomcov, kde okrem informácii, ktoré pomôžu s výberom vhodného nájomcu, sa dotazujeme na kontakty na predchádzajúcich prenajímateľov a následne ich preveríme
 • prípadných záujemcov preverujeme na dostupných portáloch, či nie sú niekde dlžníkmi a v našom internom zozname problematických nájomcov
 • Nájomca a ani vy neplatíte žiadnu províziu za sprostredkovanie prenájmu a už toto samo o sebe zabezpečí dostatočný počet záujemcov.
 • podpis zmluvy o prenájme, prepis energií, preberací protokol, povinnosti nájomcov a správne poistenie
 • pripravíme zmluvu tak, aby bola podľa aktuálnych zákonov a súdnych rozhodnutí a aby vás v čo najväčšej miere chránila pred prípadnými spormi. Vysvetlíme rozdiel medzi zmluvou o krátkodobom nájme a zmluvou o nájme podľa Obč. zákonníka a poradíme správny výber. Okrem bežných zmluvných vecí je dôležité mať poriešenú otázku opráv, kto za čo zodpovedá a musí dať opraviť, do akej sumy zodpovedá nájomca a ak sa napr. spotrebič pokazí,  koľko osôb bude v nehnuteľnosti bývať a pod.
 • prepis energií na nájomcu je ideálny spôsob, ako sa vyvarovať zbytočným naťahovaním v prípade nedoplatku. Ak ale požadujete, aby boli energie písané na vás a v cene nájmu, postaráme sa o rozúčtovanie podľa skutočného odberu
 • preberací protokol je dôležitou súčasťou zmluvy o nájme. Máme v ňom napísané nie len to, čo všetko sa nachádza v nehnuteľnosti a budú užívať nájomca, ale aj v akom je to stave s priloženou fotodokumentáciou
 • medzi povinnosti nájomcov patrí nie len platenie nájmu, ale hlavne udržiavanie poriadku a starostlivosť o zverené veci. Každému nájomcovi vypracujeme zoznam potrebných prác s časovým harmonogramom, ako sa treba o nehnuteľnosť starať, aby sa zachoval čo najlepší stav nehnuteľnosti, čo budeme aj pravidelne kontrolovať
 • veľa prenajímateľov má poistenú nehnuteľnosť a domácnosť a myslia si, že to stačí na pokrytie všetkých škôd. Ale toto „klasické“ poistenie kryje len škody na nehnuteľnosti a domácnosti iba v prípade náhodnej udalosti a nekryje žiadne škody spôsobené nájomcom, ani tie neúmyselné. My vám poradíme a nastavíme poistenie na mieru tak, aby vás nič nezaskočilo a prípadnú poistnú udalosť riešime za vás.

Veľmi dôležitým rozhodnutím je, ako budem danú nehnuteľnosť prenajímať. Od toho bude závisieť výška zisku za prenájom. Či ako fyzická osoba – nepodnikateľ, podnikateľ, kedy si uplatňovať odpisy na dom a kedy neuplatňovať, čo všetko môžem dať do výdavkou a pod.

mesačná kontrola platenia nájmu a riešenie prípadných nedoplatkov

v spolupráci s vami budeme kontrolovať včasné platenie nájmu a snažiť sa predchádzať meškaniam komunikáciou s nájomcom

v prípade nedoplatkov po splatnosti komunikujeme s nájomcom najprv mailom a telefonicky a ak nepomôže, tak osobnou návštevou a výzvou od právnika.

Tu chceme dodať, že všetko je to o komunikácií, správnym nastavením a ľudským prístupom už od začiatku.

pravidelná kontrola nehnuteľnosti

pravidelná kontrola stavu nehnuteľnosti a včasné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov zabezpečí, aby boli prípadné nedostatky včas odhalené a ostránené. Každú nehnuteľnosť kontrolujeme podľa potreby a dohody (min. však 2 x ročne), či nájomca dodržiava dohodnuté body, ako sa stará o zverené veci, na druhej strane či je spokojný, niečo nepotrebuje a či je potrebné spraviť nejaké opravy poprípade výmeny.

Iba pravidelná, poriadna a profesionálna starostlivosť o nehnuteľnosť je jedinou cestou k zhodnoteniu nehnuteľnosti.

kľúčový servis, právny servis, zastupovanie na domových schôdzach, sledovanie a zabezpečenie revízií, údržby a opráv

v prípade vymknutia alebo straty kľúčov prídeme nájomníkovi otvoriť dvere a v prípade zalomenia alebo nefunkčnosti zámku zabezpečíme zámočníka

v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré si budú vyžadovať právnu pomoc, sme pripravení pomôcť advokátmi, s ktorými spolupracujeme a ktorí majú v tejto oblasti bohaté skúsenosti

odbremeníme majiteľa nehnuteľnosti od zúčastňovania sa na domových schôdzach, pripravíme report z každej schôdze, ale rozhodujúce právomoci zostanú na majiteľovi

sledujeme dátumy revízií a v prípade potreby revízie alebo opráv zabezpečíme technika, údržbára alebo opravára

Spolupracujeme s odborníkmi, ktorí nie sú len veľmi zdatní a skúsení vo svojom obore, ale na základe našej dlhej spolupráce s nimi vieme pre vás zabezpečiť aj lepšiu cenu.

príprava účtovných podkladov a vypracovanie optimálneho daňového priznania

pomôžeme s prípravou podkladou pre daňové priznanie a podľa toho, pre akú formu prenajímania ste sa rozhodli, vám v spolupráci s kvalifikovaným daňovým poradcom zabezpečíme, aby to bolo čo najefektívnejšie a s najväčším možným získom

Naši daňoví poradcovia majú iba pre vás bezkonkurenčné ceny, kde opäť dokážete ušetriť nemalé peniaze.

spracovanie ročného reportu potrebných prác, opráv a revízií na nasledujúci rok

Na základe zistených nedostatkov pri obhliadkach nehnuteľnosti navrhneme zoznam vecí, ktoré je potrebné opraviť, vymeniť alebo spraviť podľa rozsahu a potreby realizácie, resp. potrebujú pravidelnú revíziu. Po odsúhlasení majiteľom naplánujeme realizáciu v priebehu roku tak, aby sa to finančne zvládlo, ale hlavne aby to nemalo vplyv na kvalitu prenájmu

A opäť, skúsení „majstri“ majú pre vás kvalitnú prácu za výnimočné ceny. 

A to všetko za 10% poplatok z mesačného nájmu bez ďalších provízií za nájdenie nájomcu a pod.. Uvedomte si, koľko času, energie a peňazí sa musí investovať len do propagácie nehnuteľnosti a jeho inzerovania. A nájdením nájomníka starostlivosť nekončí, práve naopak. Rozmýšľali ste, koľko času trávite starostlivosťou o vašu nehnuteľnosť? Na koľko si vážite svoj čas? Koľko peňazí vám vieme ušetriť?

S nami budete mať nielen prenájom bez starostí, ale aj väčší zisk z prenájmu. Ušetríme vám nemalé peniaze za účtovníka, ale aj za upratovanie a opravy. A nehovoriac o tom, že čas, ktorý ste doteraz venovali starostlivosti o prenájom vašej nehnuteľnosti, môžete venovať aktivitám, ktoré vám prinesú ďalší zisk a čas pre svoju rodinu. 

A posledná rada na záver: peniaze z prenájmu sa dajú ďalej investovať a tým navýšiť svoj pasívny príjem…pre viac info nás kontaktujte.

Ako funguje naša starostlivosť o prenájom:

 • určenie ceny prenájmu, príprava nehnuteľnosti, napísanie zaujímavého inzerátu – profesionálny text, fotky, video a 3D prehliadka
 • komunikácia s potenciálnymi nájomcami – preverenie nájomcu v dostupných registroch a internej databáze, obhliadky, výber vhodného nájomcu
 • podpis zmluvy o prenájme, prepis energií, preberací protokol, povinnosti nájomcov a správne poistenie
 • mesačná kontrola platenia nájmu a riešenie prípadných nedoplatkov
 • pravidelná kontrola nehnuteľnosti
 • kľúčový servis, právny servis, zastupovanie na domových schôdzach, sledovanie a zabezpečenie revízií, údržby a opráv
 • príprava účtovných podkladov a vypracovanie optimálneho daňového priznania
 • spracovanie ročného reportu potrebných prác, opráv a revízií na nasledujúci rok

Poďme si napísať viac informácií:

 • určenie ceny prenájmu, príprava nehnuteľnosti, napísanie zaujímavého inzerátu – profesionálny text, fotky, video a 3D virtuálna prehliadka:
 • na výšku ceny prenájmu mą vplyv viacero faktorov ako je lokalita, dispozícia a zariadenie nehnuteľnosti, služby spojené s užívaním bytu, stav a vybavenie budovy. Na základe týchto informácií a porovnania rovnakých nehnuteľností v okolí Vám vieme presne určiť, akú výšku nájmu je vhodné nastaviť tak, aby ste nehnuteľnosť neprenajímali pod cenu, ale zároveň nebola cena prílíš vysoká
 • danú nehnuteľnosť vám pomôžeme pripraviť pre nájomcov, t.z. poupratať, vymaľovať a skontrolovať zariadenie, aby všetko fungovalo ako má
 • napíšeme inzerát, ktorý zaujme a spolu s profesionálnymi fotkami, videom a 3D prezentáciou oslovíme potenciálnych záujemcov na webových portáloch a sociálnych sieťach
 • Pripravíme komplexný marketing pre vašu nehnuteľnosť a jeho správnym cielením garantujeme obsadenosť vašej nehnuteľnosti. Ak danú nehnuteľnosť neobsadíme, neplatíte nám žiadny mesačný poplatok za správu nehnuteľností.
 • komunikácia s potenciálnymi nájomcami – preverenie nájomcu nie len v dostupných registroch, ale aj v internej databáze, obhliadky, výber vhodného nájomcu
 • komunikujeme s potenciálnymi nájomníkmi a poskytujeme ďalšie informácie, o ktoré majú záujem
 • posielame im dotazník pre nájomcov, kde okrem informácii, ktoré pomôžu s výberom vhodného nájomcu, sa dotazujeme na kontakty na predchádzajúcich prenajímateľov a následne ich preveríme
 • prípadných záujemcov preverujeme na dostupných portáloch, či nie sú niekde dlžníkmi a v našom internom zozname problematických nájomcov
 • Nájomca a ani vy neplatíte žiadnu províziu za sprostredkovanie prenájmu a už toto samo o sebe zabezpečí dostatočný počet záujemcov.
 • podpis zmluvy o prenájme, prepis energií, preberací protokol, povinnosti nájomcov a správne poistenie
 • pripravíme zmluvu tak, aby bola podľa aktuálnych zákonov a súdnych rozhodnutí a aby vás v čo najväčšej miere chránila pred prípadnými spormi. Vysvetlíme rozdiel medzi zmluvou o krátkodobom nájme a zmluvou o nájme podľa Obč. zákonníka a poradíme správny výber. Okrem bežných zmluvných vecí je dôležité mať poriešenú otázku opráv, kto za čo zodpovedá a musí dať opraviť, do akej sumy zodpovedá nájomca a ak sa napr. spotrebič pokazí,  koľko osôb bude v nehnuteľnosti bývať a pod.
 • prepis energií na nájomcu je ideálny spôsob, ako sa vyvarovať zbytočným naťahovaním v prípade nedoplatku. Ak ale požadujete, aby boli energie písané na vás a v cene nájmu, postaráme sa o rozúčtovanie podľa skutočného odberu
 • preberací protokol je dôležitou súčasťou zmluvy o nájme. Máme v ňom napísané nie len to, čo všetko sa nachádza v nehnuteľnosti a budú užívať nájomca, ale aj v akom je to stave s priloženou fotodokumentáciou
 • medzi povinnosti nájomcov patrí nie len platenie nájmu, ale hlavne udržiavanie poriadku a starostlivosť o zverené veci. Každému nájomcovi vypracujeme zoznam potrebných prác s časovým harmonogramom, ako sa treba o nehnuteľnosť starať, aby sa zachoval čo najlepší stav nehnuteľnosti, čo budeme aj pravidelne kontrolovať
 • veľa prenajímateľov má poistenú nehnuteľnosť a domácnosť a myslia si, že to stačí na pokrytie všetkých škôd. Ale toto „klasické“ poistenie kryje len škody na nehnuteľnosti a domácnosti iba v prípade náhodnej udalosti a nekryje žiadne škody spôsobené nájomcom, ani tie neúmyselné. My vám poradíme a nastavíme poistenie na mieru tak, aby vás nič nezaskočilo a prípadnú poistnú udalosť riešime za vás.
 • Veľmi dôležitým rozhodnutím je, ako budem danú nehnuteľnosť prenajímať. Od toho bude závisieť výška zisku za prenájom. Či ako fyzická osoba – nepodnikateľ, podnikateľ, kedy si uplatňovať odpisy na dom a kedy neuplatňovať, čo všetko môžem dať do výdavkou a pod.
 • mesačná kontrola platenia nájmu a riešenie prípadných nedoplatkov
 • v spolupráci s vami budeme kontrolovať včasné platenie nájmu a snažiť sa predchádzať meškaniam komunikáciou s nájomcom
 • v prípade nedoplatkov po splatnosti komunikujeme s nájomcom najprv mailom a telefonicky a ak nepomôže, tak osobnou návštevou a výzvou od právnika.
 • Tu chceme dodať, že všetko je to o komunikácií, správnym nastavením a ľudským prístupom už od začiatku.
 • pravidelná kontrola nehnuteľnosti
 • pravidelná kontrola stavu nehnuteľnosti a včasné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov zabezpečí, aby boli prípadné nedostatky včas odhalené a ostránené. Každú nehnuteľnosť kontrolujeme podľa potreby a dohody (min. však 2 x ročne), či nájomca dodržiava dohodnuté body, ako sa stará o zverené veci, na druhej strane či je spokojný, niečo nepotrebuje a či je potrebné spraviť nejaké opravy poprípade výmeny.
 • Iba pravidelná, poriadna a profesionálna starostlivosť o nehnuteľnosť je jedinou cestou k zhodnoteniu nehnuteľnosti.
 • kľúčový servis, právny servis, zastupovanie na domových schôdzach, sledovanie a zabezpečenie revízií, údržby a opráv
 • v prípade vymknutia alebo straty kľúčov prídeme nájomníkovi otvoriť dvere a v prípade zalomenia alebo nefunkčnosti zámku zabezpečíme zámočníka
 • v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré si budú vyžadovať právnu pomoc, sme pripravení pomôcť advokátmi, s ktorými spolupracujeme a ktorí majú v tejto oblasti bohaté skúsenosti
 • odbremeníme majiteľa nehnuteľnosti od zúčastňovania sa na domových schôdzach, pripravíme report z každej schôdze, ale rozhodujúce právomoci zostanú na majiteľovi
 • sledujeme dátumy revízií a v prípade potreby revízie alebo opráv zabezpečíme technika, údržbára alebo opravára
 • Spolupracujeme s odborníkmi, ktorí nie sú len veľmi zdatní a skúsení vo svojom obore, ale na základe našej dlhej spolupráce s nimi vieme pre vás zabezpečiť aj lepšiu cenu.
 • príprava účtovných podkladov a vypracovanie optimálneho daňového priznania
 • pomôžeme s prípravou podkladou pre daňové priznanie a podľa toho, pre akú formu prenajímania ste sa rozhodli, vám v spolupráci s kvalifikovaným daňovým poradcom zabezpečíme, aby to bolo čo najefektívnejšie a s najväčším možným získom
 • Naši daňoví poradcovia majú iba pre vás bezkonkurenčné ceny, kde opäť dokážete ušetriť nemalé peniaze.
 • spracovanie ročného reportu potrebných prác, opráv a revízií na nasledujúci rok
 • Na základe zistených nedostatkov pri obhliadkach nehnuteľnosti navrhneme zoznam vecí, ktoré je potrebné opraviť, vymeniť alebo spraviť podľa rozsahu a potreby realizácie, resp. potrebujú pravidelnú revíziu. Po odsúhlasení majiteľom naplánujeme realizáciu v priebehu roku tak, aby sa to finančne zvládlo, ale hlavne aby to nemalo vplyv na kvalitu prenájmu
 • A opäť, skúsení „majstri“ majú pre vás kvalitnú prácu za výnimočné ceny. 

A to všetko za 10% poplatok z mesačného nájmu bez ďalších provízií za nájdenie nájomcu a pod.. Uvedomte si, koľko času, energie a peňazí sa musí investovať len do propagácie nehnuteľnosti a jeho inzerovania. A nájdením nájomníka starostlivosť nekončí, práve naopak. Rozmýšľali ste, koľko času trávite starostlivosťou o vašu nehnuteľnosť? Na koľko si vážite svoj čas? Koľko peňazí vám vieme ušetriť?

S nami budete mať nielen prenájom bez starostí, ale aj väčší zisk z prenájmu. Ušetríme vám nemalé peniaze za účtovníka, ale aj za upratovanie a opravy. A nehovoriac o tom, že čas, ktorý ste doteraz venovali starostlivosti o prenájom vašej nehnuteľnosti, môžete venovať aktivitám, ktoré vám prinesú ďalší zisk a čas pre svoju rodinu. 

A posledná rada na záver: peniaze z prenájmu sa dajú ďalej investovať a tým navýšiť svoj pasívny príjem…pre viac info nás kontaktujte.

This is custom heading element

  Táto správa bude odoslaná na emailovú adresu info@prenajombezstarosti.sk