info@prenajombezstarosti.sk

Administratívne služby

Administratívne Služby

Profesionálna administratívna správa nehnuteľnosti je ďalším faktorom, ktorý urči stupeň kvality poskytovaných služieb. Budeme za vás nielen viesť administratívu pre danú nehnuteľnosť, ale takisto upozorňovať o splatnosti faktúr a ku koncu roka spíšeme zoznam potrebných úprav a zmien na budúci rok.

Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam a inzercii na najnavštevovanejších realitných serveroch vám nájdeme nájomcov v čo najkratšom čase. Najväčší problém pri vyhľadávaní klientov realitnými kanceláriami je nutnosť platenia nielen depozitu, ale aj provízie pre realitku, ktorú si často krát musia podeliť nájomca s prenajímateľom. U nás tento poplatok odpadá a aj tým vieme oveľa rýchlejšie nájsť nového nájomcu. Spravíme s nimi pohovor, preveríme a v spolupráci s vami vyberieme tých najvhodnejších. Pripravíme zmluvné dokumenty a odovzdáme im nehnuteľnosť.

Z dostupných zdrojov a vlastnej databázy vieme prelustrovať potenciálneho nájomcu a jeho platobnú disciplínu a tým predísť možným budúcim problémom.

Prevod zmlúv na nájomníka ušetrí majiteľovi starosť s rozúčtovaním nákladov a zamedzí prípadným vysokým nedoplatkom v prípade neplatenia týchto služieb nájomníkom alebo pri abnormálnej spotrebe. V prípade platieb v rámci nájmu sa prípadné nedoplatky kryjú depozitom a po skončení nájmu zabezpečíme rozúčtovanie podľa skutočného odberu.

Na základe zistených nedostatkov pri obhliadkach nehnuteľnosti navrhneme zoznam vecí, ktoré je potrebné opraviť, vymeniť alebo spraviť podľa rozsahu a potreby realizácie, resp. potrebujú pravidelnú revíziu. Po odsúhlasení majiteľom naplánujeme realizácie v priebehu roku tak, aby sa to finančne zvládlo, ale hlavne aby to nemalo vplyv na kvalitu prenájmu.